Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 25.08.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 823 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 824 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 825 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 10.9.2014, Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 10.9.2014, Ruskeasuon ja Laakson asemakaavan muuttaminen (nro 12237, Tilkanvierron senioritalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto sisäministeriölle raportista "Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta" (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Kaupunginjohtaja/4

Liikuntalautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 15. - 17.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma 15.-17.10.2014

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 829 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 16.-17.9.2014 (pdf) (html)


§ 830 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto oikeusministeriölle nettiäänestystyöryhmän väliraportista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 831 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 832 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 833 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 834 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 835 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 836 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotonttien varaustilanne ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 5. Hakemukset joiden perusteella esitetään varausta

Liite 6

Liite 6. Hakemukset joiden perusteella ei esitetä varausta

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 837 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 838 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 839 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04