Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 05.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 227 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/1

V Vuoden 2011 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 230 Kaupunginjohtaja/2

V Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/3

V Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 232 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Opetustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Meilahden ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Sörnäistenniemen asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama, 10590/1 - 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Vuosaaren Aurinkolahden tontin vuokrausperusteet (Vuosaari, Aurinkolahti, 54276/4) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Jäsenen valinta Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon (pdf) (html)


§ 237 Kaupunginjohtaja/3

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Kaupunginjohtaja/4

Jäsenen nimeäminen Kansainvälisen designsäätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)


§ 239 Kaupunginjohtaja/5

Palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen kuntauudistuksen aluekierroksen Kuntauudistusseminaariin 21.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 29.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 243 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 244 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 245 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin kaupungin ja Viipurin Reaalikoulu Oy:n välinen perusopetuslain 7 §:n mukainen sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 247 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Sörnäistenniemen asuinkerrostalotontin myyntiperusteet (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10590/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän yhteistyösopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen ja liikenneviraston kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 250 Kaupunginjohtaja/10

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelu (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/11

Iltakouluasia: Kuntauudistuksen ja seutuyhteistyön tilanne (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04