Kaupunginhallitus
43 / 04.12.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 13.12.2017, Länsi-Pakilan Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12249) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

V 13.12.2017, Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 13.12.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriöllehallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudestasosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaedellytykset (pdf) (html)


Asia/8

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/9

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu René Hurstin aloite mobiilivarmenteen saamisesta prepaid-liittymiin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitokselle autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ym. osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

M200-sarjan metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite_2_Lainhuutotodistukset.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi muistisairaiden asumisen sijoittamisesta asemakaava-alueille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään viran lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Taitaja2017 -tapahtuman loppuraportti ja talouden toteuma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28