Kaupunginhallitus
26 / 07.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

V 30.8.2017, Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18:n asemakaavan muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)CENTRALFÖRVALTNINGEN


3

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)KESKUSHALLINTO


3

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle (pdf) (html)

Liite 1

Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016

Liite 2

Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lainahakemuksen liitteet

Liite 3

Lainahakemuksen lisäliite

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite helsinkiläisten pisteytyksestä kaupungin vuokra-asuntojonossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28