Kaupunginhallitus
21 / 29.05.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


2

V 7.6.2017, Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


3

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


4

V 7.6.2017, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


5

V 7.6.2017, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


6

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


7

V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


8

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


9

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


10

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


11

V 7.6.2017, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


12

V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


13

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


14

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


15

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


16

V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


17

V 7.6.2017, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


18

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


19

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


20

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)STADSDIREKTÖREN


20

F 7.6.2017, Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)KAUPUNGINJOHTAJA


21

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


22

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


23

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


24

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


25

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


26

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


27

V 7.6.2017, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 7.6.2017, Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 7.6.2017, Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12380) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon rahoitushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017


4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2017 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1


5

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)


6

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


7

Valtuutettu Laura Kolben tovomusponsi koskien arkistotoimen järjestämistä (pdf) (html)

Liite 1


8

Valtuutettu Wille Rydmanin toivomusponsi kaupunginorkesterin taiteellisesta ja hallinnollisesta yhteistyöstä (pdf) (html)

Liite 1


9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Jätkäsaaren Ahdinaltaan vesirakennustöihin, valmistelulupaan ja jätemateriaalin hyödyntämiseen merialueen täytössä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Nord Stream 2, YVA-selostuksesta

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi siirtymisestä kolmen pilarin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi maamassojen ja infrarakentamisen kilpailutuksen ja hankintojen julkistaminen avoimena datana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Suomenlinnassa asuvien asukasportista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Rakennusvirasto Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelun puitesopimus (pdf) (html)

Liite 1

Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.5.2017 § 183

Liite 2

Liite 3

Tarjousten arviointipöytäkirja

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Pilvi Torstin toivomusponsi työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)


2

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yhdistys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017

Liite 2

Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Liite 3

Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta

Liite 4


3

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 1.2.2017 § 60 tehdystä valituksesta asemakaava-asiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun toimitilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10575/28) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän kanssa tehtyyn maanvuokrasopimukseen (tontti 31125/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaava 9306

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12415 (Mellunkylä, tontit 47017/1 ja 47019/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Elielinaukion ympäristön varaaminen ideasuunnittelua varten hakijoina olevalle yritysryhmälle (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Evata Partners O) (Kluuvi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kiinteistövirastolle Elielinaukion ympäristöä koskevasta suunnitteluvaraushakemuksesta

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asuntopolitiikan poliittista ohjausta (pdf) (html)

Liite 1


7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28