Kaupunginhallitus
18 / 08.05.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


2

V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 17.5.2017, Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1


4

V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Kaupungin edustajat ja isännät virallisissa tilaisuuksissa valtuustokauden alkaessa (pdf) (html)


4

Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 20.12.2016

Liite 2

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


11

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


12

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 jatkamisesta vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


13

Kaupunginvaltuuston 3.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Loviseholminpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen. Sörnäinen VIO nro 5836/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Vartiosaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12461) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja P101) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemus

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 5

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


3

Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian valmistelua varten (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


2

Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteutuminen Helsingissä (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28