Kaupunginhallitus
14 / 10.04.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma_2017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 19.4.2017, Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan hyväksymisen siirrosta uudelle valtuustolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


4

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijoiden yhteenveto

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi Länsimetro Oy:n rahankäytön ja rakennustoimien valvonnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Maankäyttösopimus ja esisopimus Asunto Oy Neitsytsaarentien ja Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa (asemakaavamuutos nro 12429 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta

Liite 9

Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

YM, esitysluonnos asumisoikeusasunnoista 23.2.2017

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

HKL:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28