Kaupunginhallitus
13 / 03.04.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 19.4.2017, Nuorten aloitteet vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


2

V 19.4.2017, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Helena Kantolan eronpyyntö


3

V 19.4.2017, Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


4

V 19.4.2017, Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle (pdf) (html)

Liite 1

Takaushakemus 22.2.2017


SIVISTYSTOIMI


1

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 19.4.2017, Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 19.4.2017, Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 19.4.2017, Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

V 19.4.2017, Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen tilalle muodostettavien asuin- ja liikerakennusten tontin ja asuinrakennusten tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet (Kaarela, Kannelmäki, tontit 33130/5 - 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta

Liite 3

Liite 4

Varauksensaajan kartta rahoitus- ja hallintamuodoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

V 19.4.2017, Vuokrausperusteet asuntotonteille Roihuvuoren, Mellunkylän ja Laajasalon alueilla (Roihuvuori, Mellunkylä ja Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Muutoksia vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


5

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijoiden yhteenveto


6

Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupunginvaltuuston 29.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Valtuutettu René Hurstin toivomusponsi mahdollisuuksista järjestää ilmaisia hygieniapassikoulutustilaisuuksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi koulujen järjestyssääntöihin kielto seksuaalisesta häirinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Eron myöntäminen kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikölle (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Vihdin Eerolan ryhmäpuutarhan alueen varaaminen hakumenettelyn järjestämistä varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Asuntotontin (AK) varaaminen Kiinteistö Oy PJV:lle ja NREP Finland WH 4 Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43081/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi liikenteen sujuvuuden huomioimisesta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28