Kaupunginhallitus
12 / 27.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 19.4.2017, Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 19.4.2017, Hankintakeskuksen vuoden 2016 talousarvion toteutumaton sitova tavoite (pdf) (html)

Liite 1


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 19.4.2017, Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


4

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Lainan myöntäminen POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

POHU Areena Oy lainahakemus.pdf

Liite 2

POHU Areena Oy lainahakemuksen_liite.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi sähköpistokkeista julkisen liikenteen terminaaleihin ja pysäkeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimialan tiimitason esimiesten virkojen perustaminen (pdf) (html)


9

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kaupunginvaltuuston 22.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Eron myöntäminen rakennusviraston kaupunginarkkitehdin virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Rakennusviraston kaupunginarkkitehdin avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Lausunto Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Kromax Consulting Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma_Tapulikaupungin monitoimihalli

Liite 2

Taloussuunnitelma_monitoimihalli_Tapulikaupunki

Liite 3

Rahoituslaskelmat_monitoimihalli_Tapulikaupunki

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Venesatamayksikön väistötilojen rakentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Rajasaaren hankesuunnnitelma 060217.pdf

Liite 2

Tarveselvitys 06022017.pdf

Liite 3

Asemap-katos-20.10

Liite 4

Asemap-halli-07.11

Liite 5

Tilakeskuksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsinki Stadion Oy, pöytäkirjanote 17.1.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi liikenteen sujuvuuden huomioimisesta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi liikenneturvallisuuden selvittämisestä myös näkövammaisten osalta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28