Kaupunginhallitus
11 / 20.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 29.3.2017, Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 29.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 29.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


4

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden palvelujen yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


5

Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


6

Kaupunginvaltuuston 1.3.2017 § 139 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunginvaltuuston 15.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin (pdf) (html)

Liite 1


2

Luvan myöntäminen liikuntalautakunnalle maa-alueen vuokraamiseen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hankesuunnitelma

Liite 4

Vuokraushakemus 20.12.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsinki Stadion Oy, pöytäkirjanote 17.1.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden ja ulkoliikuntapalveluiden osastopäälliköiden avoimien virkojen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran määräaikainen hoitaminen (pdf) (html)


3

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan viran hakumenettelyn uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijayhteenveto


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28