Kaupunginhallitus
10 / 13.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 22.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 22.3.2017, Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 22.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

V 22.3.2017, Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

V 22.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

V 22.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Vastaus valtiovarainministeriölle Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


4

Toimialojen hallinnon eräiden yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 25.-26.4.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Pukinmäen rantapuiston ja Bockinpuiston luoteisosan puistokäytävän puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5835/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Suomen valtion kanssa tehdyn yhteismyyntisopimuksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus (Säätalo, Kluuvi, korttelin nro 240 tontti nro 14) (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Rakennusvalvontaviraston virastopäällikön avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28