Kaupunginhallitus
09 / 06.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 15.3.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 15.3.2017, Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 15.3.2017, Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 12402) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 15.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Eräiden innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen vuonna 2017 edellisenä vuonna säästyneillä määrärahoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 25.-26.4.2017 (pdf) (html)

Liite 1


6

Kaupunginhallituksen edustajan valinta taidemuseon johtokuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotouttamisvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Kaupunginvaltuuston 1.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi Raide-Jokerin kustannusten kehittymisen seurannasta (pdf) (html)


2

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi Raide-Jokerin rakentamisen kilpailuttamisesta (pdf) (html)


3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Raide-Jokeri -hankkeen kustannusten seurannasta (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Tontin ja yleisen alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Haaga, tontti 29081/11 sekä osia katu- ja puistoalueista, Orapihlajatie 43, Paatsamatie 10 - 12, Haaga) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio (HKA) 1.2.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua yhdessä asukkaiden kanssa Mellunmäessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys HEL 2017- 1424

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Erivapauden myöntäminen apulaisylilääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys HEL 2017 - 1397

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


12

Iltakouluasia: Työkykyjohtaminen, työhyvinvointi ja sairauspoissaolot (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


5

Iltakouluasia: Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28