Kaupunginhallitus
06 / 13.02.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 1.3.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta äänestyspainikkeista (pdf) (html)

Liite 1


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 1.3.2017, Valtuutettu Rene A. Hurstin aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meurmanin puistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

V 1.3.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite saamenkielisestä opetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 1.3.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

V 1.3.2017, Eron myöntäminen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta (pdf) (html)


4

V 1.3.2017, Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Lausunto Helsingin käräjäoikeudelle käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä (pdf) (html)

Liite 1


4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasianjohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan sekä terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkojen täyttömenettely (pdf) (html)


5

Toimialojen hallinto- ja tukipalveluiden eräiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


6

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Kulosaaren metrosillan korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Maankäyttösopimuskäytännön tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Sosiaali- ja terveysviraston kuntoutuksen johtajalääkärin virkanimikemuutos (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28