Kaupunginhallitus
05 / 06.02.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Olk

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Sto

Liite 11

HKM

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 15.2.2017, Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien asemakaavan muuttaminen (nro 12351) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankinta (H071-16) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1


5

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1


6

Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin kaupungin omana toimintana (pdf) (html)


7

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


8

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1


9

Päätösvallan delegoiminen asukasosallisuuden projektiavustuksissa (pdf) (html)


10

Johtajasopimus kansliapäällikölle (pdf) (html)

Liite 1


11

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palvelukokonaisuuden johtajien virkasuhteiden siirrot (pdf) (html)


12

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


13

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


14

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


15

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


16

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Maankäytönjohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


17

Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


18

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Asiakkuusjohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


19

Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Lassilan liikuntapuiston yhteydestä POHU-Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12398 (Lauttasaari, tontti31134/9) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Tonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) (pdf) (html)

Liite 1

Suunnitteluvaraushakemus

Liite 2

Liite 3

Asemakaava 10481

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Jätkäsaaressa sijaitsevan LPA-tontin varaaminen Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle (Länsisatama/Jätkäsaari, tontti 20831/1) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Suunnitelma


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


22

Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28