Kaupunginhallitus
04 / 30.01.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


KAUPUNGINJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Olk

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Sto

Liite 11

HKM

Liite 12

Liite 13


2

V 15.2.2017, Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

V 15.2.2017, Kaarelan Kuninkaantammenkallion asemakaavan muuttaminen (nro 12313) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

V 15.2.2017, Vuokrausperusteet Oulunkylän tontille 28327/1 (Suopellonkaari 16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

V 15.2.2017, Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Lauri Jääskeläisen eläkehakemus


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf


5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf


6

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja_Yhteenveto.pdf


7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja_Yhteenveto.pdf


8

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Maankäytönjohtaja_Yhteenveto.pdf


9

Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf


10

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Asiakkuusjohtaja_Yhteenveto.pdf


11

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.11.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


1

Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta sekä kustannusvertailun päivitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


1

Jäsenten kutsuminen tiedepalkinnon jakoa valmistelevaan asiantuntijaryhmään (pdf) (html)

Liite 1


2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite palkkatuella työllistettyjen jatkosijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


1

Poikkeamishakemus (Fastighets Ab Sirius, Kaartinkaupungin tontti 48/16, Fabianinkatu 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28