Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 14.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1197 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1198 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1199 Kaupunginjohtaja/1

V 20.1.2016, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodelle 2016 (pdf) (html)


§ 1200 Kaupunginjohtaja/2

V 20.1.2016, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1201 Sivistystoimi/1

V 20.1.2016, Kalasataman alueen peruskoulun perustaminen ja Brahenpuiston koulun yhdistäminen perustettavaan kouluun (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Brahenpuiston koulun johtokunnalle

Liite 2

Liite 3

Brahenpuiston koulun johtokunnan ja oppilaskunnan hallituksen lausunnot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1202 Sivistystoimi/2

V 20.1.2016, Kannelmäen peruskoulun ja Pelimannin ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1203 Sivistystoimi/3

V 20.1.2016, Ylä-Malmin peruskoulun ja Kotinummen ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1204 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 20.1.2016, Punavuoren tontin 114/16 asemakaavan muuttaminen (nro 12110; Punavuorenkatu 16, Ajurien tallit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1205 Kaupunginjohtaja/3

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1206 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyyn annettuun ennakkosuostumukseen liittyvän täytäntöönpanon tarkistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1207 Kaupunginjohtaja/5

Taitaja 2017 ja EuroSkills 2020 -tapahtumien järjestäminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 1208 Kaupunginjohtaja/6

Tilahankkeiden käsittelyohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 1209 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahojen myöntäminen tilakeskukselle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1210 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginhallituksen käytettävänä olevien projektialueiden katujen määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1211 Kaupunginjohtaja/9

Määrärahan myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Helsingin kaupungin eMBA-valmennusohjelmaan ja valmennusohjelman osallistujakohtaisten kokonaiskustannusten tarkistaminen (pdf) (html)


§ 1212 Kaupunginjohtaja/10

Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2016−2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1213 Kaupunginjohtaja/11

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2016 ja vuoden 2015 rahoituspäätöksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Liite 46

Liite 47

Liite 48

Liite 49

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1213 Stadsdirektören/11

Finansiering för vissa projekt med medel ur innovationsfonden år 2016 och justering av beslutet om finansiering för år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Bilaga 32

Bilaga 33

Bilaga 34

Bilaga 35

Bilaga 36

Bilaga 37

Bilaga 38

Bilaga 39

Bilaga 40

Bilaga 41

Bilaga 42

Bilaga 43

Bilaga 44

Bilaga 45

Bilaga 46

Bilaga 47

Bilaga 48

Bilaga 49

Besluthistoria (pdf) (html)§ 1214 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginvaltuuston 9.12.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1215 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1216 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1217 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Selvitys toteutetusta ylijäävän kouluruoan noutoa koskevasta kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1218 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin kaupungin hulevesistrategian toimenpiteiden edistymisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1219 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1220 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.1.2016 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Lausunto kotihoitopäällikkö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1221 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1222 Sivistystoimi/1

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen visuaalisen ilmeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1223 Sivistystoimi/2

Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1224 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Runkolinja 500:n osa: Paciuksenkadun ja Tukholmankadun liikennesuunnitelma, Meilahti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

HSL:n lausunto runkolinjan 500 liikennesuunnitelmista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1226 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1227 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Pitäjänmäen toimistotalotontin varaaminen Peab Invest Oy:lle ja varausajan jatkaminen (tontit 46025/14 ja 19) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1228 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Östersundom–toimikunnan varajäsenen nimeäminen toimikaudeksi 2015-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1229 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi monipuolisen palvelukeskuksen perustamisesta Koivusaaren tai Lauttasaaren alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1230 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Asko-Seljavaara toivomusponsi Koivusaaren osayleiskaavan läntisen venesataman laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1231 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Koivusaaren metroasemalle johtavista jalankulku- ja pyöräily-yhteyksistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1232 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Olympiakylän alueen historiaa ja arkkitehtuuria esittelevän infotaulun tuottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1233 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi hissien rakentamisesta asuintalojen museaalisia arvoja kunnioittaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1234 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04