Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 12.12.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1118 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1119 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1120 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1121 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin hallinto-oikeuden päätös rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1122 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1123 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (Vallila, Tapaninkylä, Maunula, Viikinmäki, Kaarela ja Suutarila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 1124 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1125 Kaupunginjohtaja/7

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 1126 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 1127 Kaupunginjohtaja/9

Eron myöntäminen kaupunginkamreeri Seppo Ollille (pdf) (html)


§ 1128 Kaupunginjohtaja/10

Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1129 Kaupunginjohtaja/11

Demokratia-ryhmän loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1130 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1131 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1132 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 2012-2015 (pdf) (html)


§ 1133 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Talin kartanorakennusten maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1134 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Prosenttirahahankkeissa sovellettavat periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1135 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1136 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n suuret peruskorjaushankkeet vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 1137 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1138 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Esitys Lauttasaaren vesitornin purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04