Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 07.12.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1092 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1093 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1094 Kaupunginjohtaja/1

V Päivitetty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1095 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Myllypuron tonttien 45156/7 ja 8 (Vartiokylä) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1096 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Mellunkylän Linnanpellon omakotitonttien 47233/2 - 10 ja 47233/12 - 23 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1097 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Vallilan siirtolapuutarha-alueen ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11990) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1098 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1099 Kaupunginjohtaja/3

Lähiöprojektin jatkaminen 1.1.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1100 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Lallukantien ja Ranckenintien uuden asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1101 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 1102 Kaupunginjohtaja/6

Demokratia-ryhmän loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 1103 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1104 Kaupunginjohtaja/8

Äänestyspaikan muutos presidentinvaaliin 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1105 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1106 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1107 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1108 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Prosenttirahahankkeissa sovellettavat periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1109 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen catering-palveluissa työskentelevien pitkistä työvuoroista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1110 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden (mm. Pohjois-Pasilan ratapihan alueet ja Maaliikennekeskuksen alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12086) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hermannin korttelin nro 21677 (Kalasatama) määrääminen rakennuskieltoon (nro 12078) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asunto Oy Huvilakodin poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2012 lukien (pdf) (html)

Liite 1


§ 1115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Iltakouluasia: Kaupungin omistaman rakennetun kiinteistökannan kehittämisperiaatteet (pdf) (html)


§ 1117 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Iltakouluasia: Keski-Pasilan tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04