Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 28.11.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1066 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1067 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1068 Kaupunginjohtaja/1

V Selvitys vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 1069 Kaupunginjohtaja/2

V Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntäminen kaupungin toiminnan kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1070 Kaupunginjohtaja/3

V Päivitetty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1071 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vallilan siirtolapuutarha-alueen ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11990) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1072 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 8


§ 1073 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistaminen 1.1.2012 alkaen (pdf) (html)


§ 1074 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Laajasalon kortteleiden nro 49040 - 49045 ja 49093 - 49095 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 49057 ja katualueen (Borgströminmäki) asemakaavan muuttaminen (nro 12000) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1075 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 1076 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 1077 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Länsisatamassa sijaitsevan Matkustajasataman esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1078 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Linnanpellon uuden asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1079 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodenvaihteessa 2011 - 2012 (pdf) (html)


§ 1080 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1081 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1082 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Staran ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren välivarastointialue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1083 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1084 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta tehdystä kunnallisvalituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1085 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: kaupungin henkilökunnan tavoitettavuus ja palveluhenkisyys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1086 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1087 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Liikennesuunnittelupäällikön viran täyttäminen kaupunkisuunnitteluvirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1088 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallintokuntavuokrien korotukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1090 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1091 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04