Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 21.11.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1041 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1042 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1043 Kaupunginjohtaja/1

V Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Liite 46

Liite 47

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1044 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Rakennustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1045 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1046 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Laajasalon kortteleiden nro 49040 - 49045 ja 49093 - 49095 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 49057 ja katualueen (Borgströminmäki) asemakaavan muuttaminen (nro 12000) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1047 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Oy Kamppiparkki Ab ja Simonaukion Pysäköinti Oy, vuokrausperusteiden muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1048 Kaupunginjohtaja/1

V Sosiaalitoimen ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1049 Kaupunginjohtaja/3

Yhteisöllinen koulu -hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 1050 Kaupunginjohtaja/4

Äänestyspaikan muutos presidentinvaaliin 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1051 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1052 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen edustajien ja varaedustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 1053 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1054 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1055 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1056 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (Sörnäistenniemen Parrulaituri) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1057 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1058 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: kaupungin henkilökunnan tavoitettavuus ja palveluhenkisyys (pdf) (html)

Liite 1


§ 1059 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1060 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa, Etelä-Hermanni, asemakaava nro 12047 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1061 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Pohjois-Haagan liike- ja toimistotontin ja huoltoasematontin varaaminen Ruokakesko Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1062 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Konalan teollisuustontin 32046/5 varaaminen Niemi Palvelut Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1063 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Jorma Niemen ja Nonna Saarelan poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1064 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1065 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04