Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 14.11.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1007 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1008 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1009 Kaupunginjohtaja/1

V Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Liite 46

Liite 47


§ 1010 Kaupunginjohtaja/2

V Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1011 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Vuokrausperusteiden määrääminen kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten Vihdin Eerolassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1013 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V FRAME-säätiön perustaminen edistämään visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1014 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1015 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Oulunkylän tontin 28029/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12053) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1016 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Oulunkylän, Maunulan asuntotontin 28319/2 vuokrausperusteiden määrääminen 31.12.2065 saakka (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1017 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Suutarilan tonttien 40028/16-18, 40043/4, 40043/8, 40044/9-10, 40209/1-4, 40210/1 ja 40211/1 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1018 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Puotilan kartanon tontin 45213/2 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V Vuoden 2012 kiinteistönmuodostustaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1020 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Kaupunginjohtaja/3

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1023 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Energian liittyminen Sähköinen liikenne -toimialaryhmän jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 1024 Kaupunginjohtaja/5

Vaalilautakuntien asettaminen ja vaalilautakuntien jäsenten nimeäminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 1025 Kaupunginjohtaja/6

Jäsenten ja varajäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1026 Kaupunginjohtaja/7

Lausunto esityksestä ensihoidon palvelutasopäätökseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1027 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren edustalla tehtäviin ruoppaus- ja täyttötöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1028 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 9.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1029 Kaupunginjohtaja/10

Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen organisointiselvityksen tilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1030 Kaupunginjohtaja/11

Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1031 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1032 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1033 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Esitys sisäasiainministeriölle pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1034 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1035 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1036 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Mellunmäen keskuksen alueiden varaamista koskevan Khn 25.1.2010 § 96 päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 1037 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asunto Oy Lönnrotinkatu 41:n poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1038 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1039 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1040 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04