Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 07.11.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 981 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 982 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 983 Kaupunginjohtaja/1

V Terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 984 Kaupunginjohtaja/2

V Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 985 Kaupunginjohtaja/3

V Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 986 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 987 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Katajanokan tontin 142/1 (Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus) asemakaavan muuttaminen (nro 12048) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 988 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 989 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Pikku-Huopalahden toimitilatontin vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 990 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Asukkaiden ja asukasjärjestöjen osallistaminen palveluiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa (pdf) (html)


§ 991 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin erillisin panostuksin (pdf) (html)


§ 992 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 993 Kaupunginjohtaja/6

Vaalitoimikuntien asettaminen ja vaalitoimikuntien jäsenten valitseminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 994 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Nils Torvaldsin toivomusponsi: Toiminnan koordinoinnin ja suunnittelun tehostaminen (pdf) (html)


§ 995 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakennushankkeiden harmaan talouden torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja tilaava hallintokunta sitoutettava työmaan valvontaan koko rakennushankkeen ajaksi (pdf) (html)


§ 996 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 997 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 998 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 999 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1000 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tapaninvainion korttelin nro 39049 tontin nro 2 varaaminen Esperi Care Oy:lle palvelukodin rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 1001 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1002 Sosiaali- ja terveystoimi/1

PosiVire Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1003 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1004 Kaupunginjohtaja/11

Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen organisointiselvityksen tilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1005 Kaupunginjohtaja/12

Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1006 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Iltakouluasia: Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04