Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 31.10.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 956 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 957 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 958 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 959 Kaupunginjohtaja/2

V Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 960 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Tietokeskuksen johtosäännön ajantasaistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 961 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vartiokylän tontin 45177/7 ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 45177/6 ja katualueiden (Citymarket) asemakaavan muuttaminen (nro 11980) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 962 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi: Esteettömyysnäkökulmien huomioiminen sähköisen asioinnin palveluja lisättäessä (pdf) (html)


§ 963 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Raportti tuottavuustoimenpiteiden toteutuksesta ja kehittämiskeskustelujen tuloksista (pdf) (html)


§ 964 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Nils Torvaldsin toivomusponsi: Toiminnan koordinoinnin ja suunnittelun tehostaminen (pdf) (html)


§ 965 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi: Tietojärjestelmien yhteensopivuus sekä mahdollisen yhdistämisen aikataulu ja kustannusvaikutus (pdf) (html)


§ 966 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakennushankkeiden harmaan talouden torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja tilaava hallintokunta sitoutettava työmaan valvontaan koko rakennushankkeen ajaksi (pdf) (html)


§ 967 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: Tilapäisen päätoimisen henkilöresurssin kohdentaminen sisäilmaryhmään (pdf) (html)


§ 968 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: projektiluonteisen tila-asiamiehen nimittämiseksi hallintokuntien vuokraamien tilojen yhteiskäytön edistämiseen (pdf) (html)


§ 969 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Terhi Koulumiehen toivomusponsi: Arvio koulujen ja oppilaitosten mm. korjausrakentamisen laadusta, laiminlyöntien taloudellisista vaikutuksista sekä rakennusten ylläpidosta ja käytöstä (pdf) (html)


§ 970 Kaupunginjohtaja/11

Harmaan talouden seurantaraportti 2/2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 971 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginvaltuuston 26.10.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 972 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 973 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 974 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 975 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 976 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2012-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 977 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 978 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Jätkäsaaren tonttien 20007/15 ja 16 varaaminen ja suunnittelukilpailun järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 979 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 980 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04