Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 17.10.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 909 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 910 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 911 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 912 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettava yhtiömuotoinen neuvontakeskus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 913 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Laajasalon kortteleiden nro 49271 - 49276 ym. alueiden (Haakoninlahti 1 -alue Kruunuvuorenrannassa) asemakaavan hyväksyminen (nro 12010) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 914 Kaupunginjohtaja/3

Lisäkorkotukilainan myöntäminen Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 915 Kaupunginjohtaja/4

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä presidentinvaalissa 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 916 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 12.10.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 917 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 918 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 919 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 920 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 921 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

OKM:n luonnos vuosia 2011–2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 922 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 923 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Osto-option sisällyttäminen Toukolan, Arabianranta 23100/58 asuntotontin vuokrasopimuksen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 924 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Viikin tontin 36035/1 sekä tonttien 36037/2 ja 3 varaaminen myytäväksi tarjouskilpailulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 925 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Alueen varaaminen OP-Pohjolalle Vallilasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 926 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04