Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 10.10.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 880 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 881 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 882 Kaupunginjohtaja/1

V Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 883 Kaupunginjohtaja/2

V Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 884 Kaupunginjohtaja/3

V Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 885 Kaupunginjohtaja/4

V Osallistuminen Olkiluoto 4 - hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 886 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Nivelraitiovaunujen peruskorjausta ja matalalattiaisen väliosan lisäämistä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 887 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V Metroasemien pitkien liukuportaiden uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 888 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettava yhtiömuotoinen neuvontakeskus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 889 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

V HSL-alueen laajentuminen ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 890 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kaarelan korttelin nro 33100 asemakaavan muuttaminen (nro 12043) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 891 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Aravakiinteistöyhtiöiden fuusion aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 892 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen Töölönlahti-alueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 893 Kaupunginjohtaja/4

Vuosittaisen talvinopeusrajoituksen määrääminen Vuosaaren meriväylälle (pdf) (html)

Liite 1


§ 894 Kaupunginjohtaja/5

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä presidentinvaalissa 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 895 Kaupunginjohtaja/6

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä presidentinvaalissa 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 896 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 897 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 898 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Yleisten töiden lautakunnan esitys esteettömyystyön organisoimisesta vuoden 2011 jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 899 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston hakemuksesta ympäristölupamääräysten muuttamiseksi (Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 900 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 901 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Paltamon työllistämismallista tehty selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 902 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 903 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Alueen varaaminen OP-Pohjolalle Vallilasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 904 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Siltamäen Pallomäenkujan alueen asemakaavamuutokseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 905 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 906 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Gasum Oy:n poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 907 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 908 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04