Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 26.09.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 827 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 828 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 829 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 830 Kaupunginjohtaja/2

V Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 831 Kaupunginjohtaja/3

V Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 832 Kaupunginjohtaja/4

V Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 833 Kaupunginjohtaja/5

V Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 834 Kaupunginjohtaja/6

V Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 835 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vuokrausperusteiden määrääminen asuintontille ja LPA-tontille Laajasalossa (tontit 49027/1 ja 49018/15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 836 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Etu-Töölön korttelin nro 13001 ja katualueen (Leppäsuo) sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 12012) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 837 Kaupunginjohtaja/3

Virkaan ottamisen vahvistaminen / Helsingin Sataman satamajohtaja Kimmo Mäki (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 838 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen ja alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (Viikinportti, Hermanni, Leppävaara, Malmi, Salmisaari, Suutarila, Torpparinmäki ja Vallila) (pdf) (html)

Liite 1


§ 839 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 840 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 841 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 842 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Eron myöntäminen tietohuoltopäällikkö Leila Lankiselle Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalveluyksikön päällikön virasta (pdf) (html)


§ 843 Kaupunginjohtaja/2

Tietokeskuksen tietohuoltopäällikön viran nimikkeen muuttaminen tilasto- ja tietopalvelupäälliköksi (pdf) (html)


§ 844 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 845 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Östersundomin raideliikennevaihtoehdot (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 846 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kruununhaan eräiden tonttien (arvokkaat porrashuoneet) asemakaava-asia (nro 12060) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 847 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Liikennevirastolle Pisara-radan yleissuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 848 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 849 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 850 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Virkamuutoksia sosiaalivirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 851 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04