Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 12.09.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 777 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 778 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 779 Kaupunginjohtaja/1

V Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34


§ 780 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2010 (pdf) (html)

Liite 1


§ 781 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman loppuraportti 2002-2010 (pdf) (html)

Liite 1


§ 782 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Luettelo vuonna 2010 tehdyistä kiinteistökaupoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 783 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Munkkiniemen korttelin nro 30040 sekä katu-, vesi- ja puistoalueiden (Tarvon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11925) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 784 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Laajasalon katualueen (Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie - Tahvonlahti) asemakaavan hyväksyminen (nro 11910) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 785 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 786 Kaupunginjohtaja/3

Uudenmaan liiton toimielinten edustuksellisuuden parantaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 787 Kaupunginjohtaja/4

Hallintosihteerien työsuhteisten tehtävien muuttaminen viroiksi hallintokeskuksessa (pdf) (html)


§ 788 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen S-Asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 789 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen 5.9.2011 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen §:n 771 osalta (pdf) (html)


§ 790 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 791 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 792 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kantelu Hakaniemen kahvilapaikan vuokrauksesta (pdf) (html)


§ 793 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon- ja liikenteen suunnitelmasta 2012-2015 sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmasta 2012 -2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 794 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Vt Emma Karin toivomusponsi: Kaupungin biopolttoainehankinnat ja HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteerit (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 795 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 796 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Maa-alueen varaaminen Vuosaaresta AK-Marin Oy:lle yritystoiminnan suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 797 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskuksen (nykyisen Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n) pitkäaikaisen vuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 798 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 799 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 800 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja koskevasta asetusluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04