Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 05.09.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 741 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 742 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 743 Kaupunginjohtaja/1

V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 744 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 745 Kaupunginjohtaja/3

V Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 746 Kaupunginjohtaja/4

V Muutoksia kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 747 Kaupunginjohtaja/5

V Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 748 Kaupunginjohtaja/6

V Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 749 Kaupunginjohtaja/7

V Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 750 Kaupunginjohtaja/8

V Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 751 Kaupunginjohtaja/9

V Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 752 Kaupunginjohtaja/10

V Ympäristölautakunnan kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 753 Kaupunginjohtaja/11

V Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 754 Kaupunginjohtaja/12

V Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 755 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden kahden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 756 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Haagan tontin 29055/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12040) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 757 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely- ym. alueiden (Stansvikin alue) asemakaavan hyväksyminen (nro 11960) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 758 Kaupunginjohtaja/3

Eron myöntäminen Mari Puoskarille pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän jäsenyydestä (pdf) (html)


§ 759 Kaupunginjohtaja/4

Katsaus WDC Helsinki 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -hankkeiden valmisteluun ja ohjelmaan sekä kaupungin omaan WDC-suunnitteluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 760 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 761 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 762 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Vt Emma Karin toivomusponsi: Kaupungin biopolttoainehankinnat ja HSL:n bussiliikenteen kilpailutuskriteerit (pdf) (html)

Liite 1


§ 763 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren kaatopaikka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 764 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 765 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 766 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Työantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan Paula Kokkosen tilalle vuodeksi 2011 (pdf) (html)


§ 767 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Helsinkiläisten pelaajien palkitseminen naisten jääkiekon MM-kisojen pronssimitalista (pdf) (html)


§ 768 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 769 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Etuosto-oikeuden käyttäminen Länsisalmen kylän Solvik-nimistä tilaa RN:o 5:22 koskevassa kiinteistökaupassa (Länsisalmi, Vikkullantie 34) (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 770 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 771 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 772 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 773 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2§ 774 Social- och hälsovårdsväsendet/2

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2012–2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 774 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 775 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 776 Kaupunginjohtaja/5

Iltakouluasia: Seutuyhteisö ja hallitusohjelma (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04