Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 29.08.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 711 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 712 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 713 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 714 Kaupunginjohtaja/2

V Muutoksia poliisin neuvottelukunnassa v. 2011 (pdf) (html)


§ 715 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Yksityisten perusopetusta antavien koulujen sopimusten uudistaminen 1.8.2011 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V Ala-Malmin peruskoulun lakkauttaminen 1.8.2012 lukien ja Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen yhdistäminen hallinnollisesti 1.8.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Käyttöoikeussopimus Ruotsalaisen Teatterin tontista (Kaartinkaupunki, tontti 3001/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 719 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 15.6.2011, 123 §, tehdystä valituksesta koskien sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 720 Kaupunginjohtaja/4

Katsaus WDC Helsinki 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -hankkeiden valmisteluun ja ohjelmaan sekä kaupungin omaan WDC-suunnitteluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 721 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaalilautakunnan ensimmäiseen aikuispalvelujen muutoksenhakujaostoon sekä varaedustajan valinta rakennuslautakuntaan (pdf) (html)


§ 722 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto HSY:lle alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 723 Kaupunginjohtaja/7

MTV (Music Television) Europe Music Awards -tapahtuman hakeminen (pdf) (html)


§ 724 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 725 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 726 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston arkkitehtuuriosaston kaupunginarkkitehdin avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan viran haettavaksi julistaminen sekä avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 728 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 730 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 731 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lauttasaaren länsiosan tonttien ja Lemislahden venesatama-alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12057) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 732 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asunto Oy Helsingin Kipparin poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 733 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asunto Oy Helsingin Purserin poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 8


§ 734 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asunto Oy Helsingin Matruusin poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 8


§ 735 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Asunto Oy Helsingin Merihelmin poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 8


§ 736 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Koti kaupungissa ry:n poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 737 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Suutarilan tontin 40115/2 ja kortteleiden 40119 - 40121 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11965) (pdf) (html)


§ 738 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 740 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04