Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 22.08.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 693 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 694 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 695 Kaupunginjohtaja/1

Helsingin Satama - liikelaitoksen satamajohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 696 Kaupunginjohtaja/2

Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 697 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Yksityisten perusopetusta antavien koulujen sopimusten uudistaminen 1.8.2011 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 698 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Ala-Malmin peruskoulun lakkauttaminen 1.8.2012 lukien ja Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen yhdistäminen hallinnollisesti 1.8.2013 lukien. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 699 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vuokrausperusteet Kumpulan Sofianlehdon ryhmäkotitonttia vastaavalle määräalalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 701 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Käyttöoikeussopimus Ruotsalaisen Teatterin tontista (Kaartinkaupunki, tontti 3001/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 702 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 7.-8.9.2011 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman 2012–2014 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 704 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 705 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 706 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 707 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 708 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistöviraston asunto-osaston apulaisosastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 709 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 710 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04