Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 15.08.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 677 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 678 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 679 Kaupunginjohtaja/3

Korkotukilainan myöntäminen Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle (pdf) (html)


§ 680 Kaupunginjohtaja/4

Lainan myöntäminen Vuosaaren Venekerho ry:lle (pdf) (html)


§ 681 Kaupunginjohtaja/5

Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysehtojen muuttaminen (pdf) (html)


§ 682 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Energian - liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Puolaan 18.-20.9.2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 683 Kaupunginjohtaja/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 7.-8.9.2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 684 Kaupunginjohtaja/8

Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1


§ 685 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 686 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 687 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 688 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys toimenpiteistä hoidon saatavuuden parantamiseksi terveyskeskukseen suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 689 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 690 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Hietarannan vanhan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen siirtäminen Lilk:n hallinnasta Klk:n hallintaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 691 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 692 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman 2012–2014 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04