Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 08.08.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 665 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 666 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 667 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 1/2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 668 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


§ 669 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)


§ 670 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 671 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 672 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hitas-järjestelmän kehittämistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 673 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hietarannan vanhan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen siirtäminen Lilk:n hallinnasta Klk:n hallintaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 674 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

St 1 Energy Oy:n (entinen omistaja Shell Oy Ab) kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 675 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Sopimuksen tekeminen Bostadsaktiebolaget Helsingfors Bulevarden 10:n kanssa (Kampin tontti 4087/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 676 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04