Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 07.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 98 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 99 Asia/2

V 16.2.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/3

V 16.2.2022, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/4

V 16.2.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/5

V 16.2.2022, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/6

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/7

V 16.2.2022, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/8

V 16.2.2022, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/9

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/10

V 16.2.2022, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/11

V 16.2.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/12

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaupunkistrategiaa koskevassa kanteluasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 22.11.2021

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Uusi kuulemiskirje, muokattu, saapunut 3.2.2022

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/13

Edustajat Helsingin seudun yhteistyökokouksessa valtuustokaudella 2021-2025 (pdf) (html)


§ 111 Asia/14

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2022 lukien (pdf) (html)


§ 112 Asia/15

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikainen täyttäminen 1.3.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Virkaan esitettävän CV


§ 113 Asia/16

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/17

Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutoksen nro 12670 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/18

Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/19

Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/20

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/21

Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite vaihtoehdosta Topeliuksenkadun suunnitellulle raitiotieliikenteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/22

Valtuutettu Katju Aron aloite nimikkoniittylajitelman kehittämisestä Helsingille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/23

Kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 121 Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04