Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 11.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 170 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)§ 171 Ärende/2

F 27.3.2019, Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019§ 171 Asia/2

V 27.3.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 1.2.2019


§ 172 Asia/3

V 27.3.2019, Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro 12506) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/4

V 27.3.2019, Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Liite 2

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Liite 3

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/5

Henkilöstöjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/6

Alueen varaaminen Helsingin Meilahdesta Suomen tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtävää lahjoitusta varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 176 Asia/7

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisen kehittämissuunnitelman toimenpidesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.2.2019

Liite 2

Lausuntopyyntö 19.2.2019, liite, periaatepäätöksen toimeenpanosuunitelma


§ 177 Asia/8

Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/9

Lainan myöntäminen Kumpulan nurmikenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/10

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/11

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Asia/12

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 182 Asia/13

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 183 Asia/14

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016

Liite 3


§ 184 Asia/15

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta (pdf) (html)


§ 185 Asia/16

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi Kumpulanpuron elvyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/17

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Stansvikinkallion lahopuujatkumon turvaamisesta ja lahokaviosammalselvityksen toimenpide-ehdotusten huomioimisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/19

Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/20

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi pysäkeistä Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen lähellä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/21

Valtuutettujen Maria Ohisalon, Fatim Diarran, Mari Holopaisen ja Petrus Pennasen toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04