Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 19.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 734 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 735 Asia/2

V 28.11.2018, Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 12487) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 736 Asia/3

V 28.11.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 737 Asia/4

V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Asia/5

V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Asia/6

V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta sisäilmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 740 Asia/7

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Asia/8

V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 742 Asia/9

V 28.11.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuokrantasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän sitomisesta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Asia/10

V 28.11.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Asia/11

V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 745 Asia/12

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 746 Asia/13

V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 747 Asia/14

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Asia/15

V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitsemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Asia/16

V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 750 Asia/17

V 28.11.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä (pdf) (html)


§ 751 Asia/18

Lausunto UMO-säätiö sr:n sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Asia/19

Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Asia/20

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan kirje kaupunginhallitukselle


§ 754 Asia/21

Määrärahojen myöntäminen kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden esirakentaminen


§ 755 Asia/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 756 Asia/23

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 757 Asia/24

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Asia/25

Kaupunginvaltuuston 14.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 759 Asia/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04