Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 29.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 663 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 664 Asia/2

V 7.11.2018, Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan muuttaminen (nro 12485) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Asia/3

V 7.11.2018, Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 666 Asia/4

V 7.11.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 667 Asia/5

V 14.11.2018, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 668 Asia/6

V 14.11.2018, Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 669 Asia/7

V 14.11.2018, Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)


§ 670 Asia/8

Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta (pdf) (html)


§ 671 Asia/9

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Asia/10

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 673 Asia/11

Lausunto Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 674 Asia/12

Lausunto valtiovarainministeriölle valtioneuvoston selonteon luonnoksesta "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella" (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 675 Asia/13

Lausunto Helsingin pelastuskoulun lakkauttamista koskevasta sisäministeriön suunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 676 Asia/14

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 677 Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien latauspisteiden rakentamista Laajasalon uuteen ostoskeskukseen kaupungin hallinnoimiin tiloihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 678 Asia/16

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 679 Asia/17

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kuljetuspalvelujen pikatilausmatkojen tarpeen arvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 680 Asia/18

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 681 Asia/19

Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 682 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04