Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 19.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 157 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 158 Asia/2

V 28.3.2018, Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 159 Asia/3

Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Asia/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2018 presidentinvaalissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 161 Asia/5

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus asukasosallisuusavustusta koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry, oikaisuvaatimus päätökseen 8.1.2018 § 13

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kumpula-Toukola hakemus 2018.pdf

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/6

Terassien aukioloajat Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/7

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi Haaganpuron kunnostamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/8

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Patolan lämpökeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 3

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/9

Tontin varaaminen Kiinteistö Oy Rautalammin Huipulle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Toimintaohje

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/10

Valtuutettu Pekka Puskan aloite huoltotilojen saamiseksi Laajasuon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/11

Luvan myöntäminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/12

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/13

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/14

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 172 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04