Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 14.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 734 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 735 Asia/2

V 30.8.2017, Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 736 Asia/3

V 30.8.2017, Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12401) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 737 Asia/4

V 30.8.2017, Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Asia/5

V 30.8.2017, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Asia/6

Hankintaoikaisuvaatimus, siivouskoneet ja niiden huollot (H002-17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjouspyyntö 8.3.2017, H002-17

Liite 3

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, käytöstä poistettavat koneet, H002-17

Liite 4

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjous 27.3.2017, H002-17

Liite 5

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, TASKI-koneet ja kierrätys , H002-17

Liite 6

Vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 2017

Liite 7

Puhastusmasinad-Lumeranta

Liite 8

Lisäys hankintaoikaisuun 21.6.2017

Liite 9

Lisäyksen liite, tilaajavastuu.fi raportti

Liite 10

Tilaajavastuu.fi raportti 5.4.2017 Dysnomia_Oy.pdf

Liite 11

Dysnomia Oy tilaajavastuuraportti 5.7.2017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 740 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04