Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 07.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 724 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 725 Asia/2

V 30.8.2017, Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18:n asemakaavan muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 726 Ärende/3

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 726 Asia/3

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Asia/4

Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle (pdf) (html)

Liite 1

Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016

Liite 2

Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Asia/5

Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lainahakemuksen liitteet

Liite 3

Lainahakemuksen lisäliite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Asia/6

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite helsinkiläisten pisteytyksestä kaupungin vuokra-asuntojonossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 730 Asia/7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Asia/8

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 732 Asia/9

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 733 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04