Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 26.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 828 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 829 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 830 Kaupunginjohtaja/1

V 12.10.2016, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 831 Kaupunginjohtaja/2

V 12.10.2016, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 832 Kaupunginjohtaja/3

V 12.10.2016, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 833 Kaupunginjohtaja/4

V 12.10.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 834 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 12.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 835 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 836 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 837 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 838 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 839 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 840 Sivistystoimi/1

Kaksi maata-yksi tulevaisuus-hankkeen teoksen sijoittaminen Erottajalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 841 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 842 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04