Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 19.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 54 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/1

V 28.1.2015, Kiinteistölautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Kaupunginjohtaja/2

V 28.1.2015, Tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Kaupunginjohtaja/3

V 28.1.2015, Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Kaupunginjohtaja/4

V 28.1.2015, Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysvapaa ja laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 28.1.2015, Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Fysiatrian poliklinikan siirtyvä henkilöstö 1.3.2015

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.1.2015, Kalasatamankadun asemakaavan muuttaminen (nro 12289, Kalasatamankatu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Eteneminen automaattimetrohankkeessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan toimen muuttaminen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan viraksi (pdf) (html)


§ 65 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/4

Vaalien ehdokasjulisteiden asentamisen ja huollon järjestäminen (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin (pdf) (html)


§ 68 Kaupunginjohtaja/6

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 69 Kaupunginjohtaja/7

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 70 Kaupunginjohtaja/8

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 71 Kaupunginjohtaja/9

Sääntötoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 72 Kaupunginjohtaja/10

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan hankkeille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 75 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 76 Sivistystoimi/1

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 77 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 78 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 79 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus Itella Real Estate Oy:n kanssa (Käpylä, tontti 25827/2, asemakaavaehdotus nro 12263) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 81 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Nimistötoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 82 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kiinteistöviraston asunto-osaston peruskorjausinsinöörin viran nimikkeen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

KV asunto-osaston 061709 palvelupäällikkö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 25.11.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04