Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 06.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1007 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1008 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1009 Kaupunginjohtaja/1

V 22.10.2014, Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1010 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 22.10.2014, Bulevardi 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12258, Kamppi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1011 Kaupunginjohtaja/3

Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Kaupunginjohtaja/4

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Neuvottelutulos ja allekirjoituspöytäkirja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1013 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1014 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1015 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan raskasaseammunnat) (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

Liite 2

Ympäristölupahakemus_ Santahaminan raskaiden aseiden ammunnat ja räjäytykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1016 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan pistooli- ym. ampumarata) (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

Liite 2

Ympäristölupahakemus_ Santahaminan ampumaratojen ympäristölupahakemus 2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1017 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1018 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuun siirtämisestä HSY:lle (pdf) (html)

Liite 1

HSYn lausunto koskien Seurasaaren vesijohtoverkoston ylläpitoa

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Poikkeamishakemus (Kulosaaren korttelin 42055 tontti 1, Svinhufvudintie 3 / Tupavuori 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1020 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1021 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunto ALTTI- ja VERTTI -selvityksistä ja selvitysten toimenpide-ehdotuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1023 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1024 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Iltakouluasia: Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 1025 Sivistystoimi/1

Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointi ja nuorisotakuun toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04