Kaupunginhallituksen edustajat lauta- ja johtokunnissa 2015–2016

Stadsstyrelsens företrädare i nämnder och direktioner 2015–2016

 

Lauta- tai johtokunta
Nämnden eller direktion
Edustaja
Företrädare
Varajäsenet
Ersättare
Asuntolautakunta
Bostadsnämnden
Anniina Palm Ulla-Marja Urho
Eläintarhan johtokunta
Direktionen för djurgården
Mika Raatikainen Nina Huru
Helsingin taidemuseon johtokunta
Direktionen för Helsingfors konstmuseum
Tuuli Kousa Tuomas Rantanen
Kaupunginmuseon johtokunta
Direktionen för stadsmuseet
Silvia Modig Paavo Arhinmäki
Kaupunginorkesterin johtokunta
Direktionen för stadsorkestern
Jorma Bergholm Pilvi Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Stadsplaneringsnämnden
Kaarin Taipale Antti Koskela
Kiinteistölautakunta
Fastighetsnämnden
Tuomas Rantanen Hannu Oskala
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kultur- och biblioteksnämnden
Osku Pajamäki Mirka Vainikka
Liikennelaitos-liikelaitoksen
johtokunta
Direktionen för affärsverket
trafikverket
Hannele Luukkainen Laura Rissanen
Liikuntalautakunta
Idrottsnämnden
Nina Huru Mika Raatikainen
Nuorisolautakunta
Ungdomsnämnden
Hannu Tuominen Sanna Vesikansa
Oiva Akatemia - Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos
Oiva Akademi - Affärsverket personalutvecklingstjänster
Nina Huru Mika Raatikainen
Opetuslautakunta
Utbildningsnämnden
Ulla-Marja Urho Tatu Rauhamäki
Ruotsinkielinen jaosto
Svenska sektionen
Björn Månsson Marcus Rantala
Suomenkielinen jaosto
Finska sektionen
Ulla-Marja Urho Tatu Rauhamäki
Palvelukeskuksen johtokunta
Direktionen för affärsverket
Servicecentralen
Hannele Luukkainen Laura Kolbe
Pelastuslautakunta
Räddningsnämnden
Arja Karhuvaara Kauko Koskinen
Rakennuslautakunta
Byggnadsnämnden
Jorma Bergholm Mirka Vainikka
Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta
Direktionen för svenska arbetarinstitutet
Antti Koskela Kaarin Taipale
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Social- och hälsovårdsnämnden
Otso Kivekäs Sanna Vesikansa

1. jaosto
Första sektionen

Laura Kolbe Lasse Männistö

2. jaosto
Andra sektionen

Sanna Vesikansa Hannu Tuominen
3. jaosto
Tredje sektionen
Veronika Honkasalo Silvia Modig
Suomenkielisen työväenopiston
johtokunta
Direktionen för finska arbetarinstitutet
Marcus Rantala Björn Månsson
Taloushallintopalvelu-
liikelaitoksen johtokunta
Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Tatu Rauhamäki Hannele Luukkainen
Teknisen palvelun lautakunta
Nämnden för tekniska tjänster
Kauko Koskinen Arja Karhuvaara
Varhaiskasvatuslautakunta
Barnomsorgsnämnden
Laura Rissanen Kauko Koskinen
Yleisten töiden lautakunta
Nämnden för allmänna arbeten
Hannu Oskala Otso Kivekäs
Ympäristölautakunta
Miljönämnden
Veronika Honkasalo Henrik Nyholm


JAA
03.04.2017 15:14