Kaupunginhallitus

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto valitsee 15 kaupunginhallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kahdeksi vuodeksi. Kausi alkaa tai päättyy valtuustokauden vaihtuessa.

Valtuuston ja lautakuntien toimikaudet jatkuvat toukokuun loppuun

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja päätösten lainmukaisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kokousten esityslistat ovat luettavissa näillä sivuilla kokousta edeltävänä torstaina. Kokousten päätöksistä tiedotetaan heti kokousten jälkeen kohdassa päätöstiedotteet.JAA
18.02.2017 08:44