Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston jäsenet

Stadsstyrelsens sektions ledamöter och sammanträdestider

Puolue
Parti
Party
Jäsenet
Ledamöter
Members
Henkilökohtaiset varajäsenet
Personliga ersättare
Personal deputies
Kok. Daniel Sazonov Seija Muurinen
Kok. Maarit Vierunen Risto Rautava
Kok. Harry Bogomoloff Maaret Castrén
Vihr. Reetta Vanhanen Oula Silvennoinen
Vihr. Sanna Vesikansa Pekka Sauri
SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
Vas Anna Vuorjoki Paavo Arhinmäki
PS Jussi Halla-aho Mari Rantanen
SDP / RKP Nasima Razmyar Marcus Rantala
Kok. Puheenjohtaja, Ordförande, Chairman
Daniel Sazonov
Vihr. Varapuheenjohtaja, Vice Ordförande, Vice Chairman         
Reetta Vanhanen
 • esittelijä / föredragande / presenter:
  Kansliapäällikkö / Kanslichef/ City Manager Sami Sarvilinna
 • sihteeri / sekreterare / secretary 

Kokousajat / Mötestider

FI: Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto kokoontuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen maanantaisin aikaisintaan kello 17. Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle.

SV: Sektionen sammanträder måndagar tidigast kl. 17.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Kevätkausi:

 • 17.1. kl 17:00
 • 17.2. kl 8:00
 • 10.3. kl 8:00
 • 7.4. kl 8:00
 • 2.5. kl 17:00
 • 16.5. kl 17:00 PERUTTU
 • 30.5. kl 17:00
 • 16.6. kl 8:00

Syyskausi:

 • 1.9. klo 8.00
 • 19.9. klo 8.00
 • 3.10. klo 17.00
 • 3.11. klo 8.00
 • 21.11. klo 17.00
 • 19.12. klo 17.00
14.09.2022 16:24