Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 23.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 53 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 54 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/3

Suurten raidehankintayhtiöiden ajankohtaiskatsaukset (pdf) (html)


§ 56 Asia/4

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 57 Asia/5

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, tilinpäätös 2021

Liite 4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, yhteistyösopimus

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen kokouspöytäkirjan ote

Liite 10

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/6

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n hallituksen varajäsenten nimeämispäätöksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 59 Asia/7

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeämispäätöksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 60 Asia/8

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 30.5.2022

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, esityslista

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, tilintarkastuskertomus

Liite 6

Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, henkilöstökertomus

Liite 7

Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, täydennys 11.5.2022, liite, arviointikertomus


§ 61 Asia/9

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Yhtymäkokous, kokous 24.5.2022, liite, esityslista

Liite 2

Yhtymäkokous, kokous 24.5.2022, liite, tilinpäätös 2021

Liite 3

Yhtymäkokous, kokous 24.5.2022, liite, tilintarkastuskertomus

Liite 4

Yhtymäkokous, kokous 24.5.2022, liite, ääniluettelo 2022

Liite 5

Yhtymäkokous, kokous 24.5.2022, liite, arviointikertomus 2021


§ 62 Asia/10

Helsinki Partners Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022 (pdf) (html)


§ 63 Asia/11

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/12

Helsingin yhteisöraportti 1/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06