Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 07.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 19 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/2

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 21 Asia/3

V 16.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 22 Asia/4

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/5

Palmia Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 24 Asia/6

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 25 Asia/7

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 26 Asia/8

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 27 Asia/9

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 26.1.2022


§ 28 Asia/10

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06