Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 16.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 119 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 120 Asia/2

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 121 Asia/3

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 122 Asia/4

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 123 Asia/5

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 124 Asia/6

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 125 Asia/7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06