Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 25.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 108 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/6

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

HUK ry syyskokous kokouskutsu 2019


§ 110 Asia/7

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 111 Asia/8

Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 112 Asia/9

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 113 Asia/10

Jäsenten nimeäminen Suomen Japanin instituutin säätiö sr:n valtuuskuntaan (pdf) (html)


§ 114 Asia/11

Jäsenten nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)


§ 115 Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2020 (pdf) (html)


§ 116 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/3

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/5

Helsingin yhteisöraportti 1-9/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06