Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 17.06.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 64 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 65 Asia/4

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/5

Helen Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 67 Asia/6

PKS-yhteisöraportti 1/2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/2

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 69 Asia/3

Kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06